Ervaringen

Het introduceren van biologische producten uit de regio in de keuken van een zorginstelling is vrij uniek in Nederland. Dankzij de inzet van de biologische boeren, de leveranciers en zorginstelling Ter Reede in Vlissingen is dit gelukt. De verschillende partijen hebben zich op allerlei manieren ingezet om te zorgen dat dit project een succes is geworden.


Ter Reede als proefballon
Zo heeft zorginstelling Ter Reede de menukaart voor een groot deel aangepast aan wat het seizoen aan groenten biedt. Om de hoofd voeding  en de keuken hierbij te ondersteunen  is een externe deskundige (Phyllis den Brok) ingeschakeld die hen geholpen heeft bij de implementatie. Vanwege haar kennis uit de zorg, was zij een onmisbare schakel tussen zorg en producenten. In Ter Reede wordt nu bijna een  jaar ervaring opgedaan met diverse  biologische producten uit de regio. Dit verloopt naar  grote tevredenheid. In totaal gaat het nu om zo’n 800 maaltijden per dag. De zorginstelling heeft  besloten ook na het project door te gaan met biologische producten.


Afstemmen teeltplan
Ook de boeren hebben op hun beurt aanpassingen verricht. Zij stemden hun teeltplan zoveel mogelijk af op de menukaart van Ter Reede. Op deze manier kunnen de boeren  met elkaar het gehele jaar een divers pakket aan groenten en fruit aanbieden.


Nieuw beheersysteem bij leveranciers
De leveranciers hebben ervoor gezorgd dat de producten betaalbaar zijn en ook snel en efficiënt  worden aangeleverd. Zij hebben hiervoor  een beheerssysteem ontwikkeld waardoor zij bijvoorbeeld goed in de gaten kunnen houden of er via de kortste route gereden wordt. Ook de  administratieve afwikkeling naar alle betrokken partijen gaat met het nieuwe systeem heel vlot.


Alle partners zijn enthousiast over het project, zowel de boeren, de leveranciers als de zorginstellingen. En de bewoners? Die hebben vooral gesmuld!