Mogelijk gemaakt door

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie (Europees landbouwfonds),  Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Provincie Zeeland en ZLTO. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)  in Nederland.