Resultaten en partners

De resultaten van het project ‘Korte Keten van Land naar klant’ zijn gepresenteerd tijdens de Dag van het Regionale Product op donderdag 27 september 2012.  Tijdens deze dag willd we ook andere verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen enthousiast maken voor het biologisch product uit de regio.

Projectpartners

Het project is een initiatief van de ZMf in samenwerking met de biologische webwinkel De Grote Verleiding, 17 biologische boeren uit de streek, groentensnijderij Van Ruiten & Floresse, ZLTO en Werkt voor Ouderen. Daarnaast is het project ondersteund door Phyllis den Brok bij de afstemming en implementatie van producten en producenten en de zorginstelling.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie (Europees landbouwfonds),  Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Provincie Zeeland en ZLTO. Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2)  in Nederland.